فروش ویژه گاو ماده**مزایده فروش گوساله نر**آگهی عرض اولیه**نشست خبری بررسی وضیعت شرکت ملارد شیر در فرابورس ایران**مناقصه ساخت سوله
بازدید عضو هیئت مدیره و معاونین محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا ) – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر