مناقصه ساخت سوله**ملارد شیر در راه بازار سرمایه**بازدید عضو هیئت مدیره و معاونین محترم شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ( شستا )**فروش 60 رأس گوساله**کمک مومنانه بسیج سازندگی شهید سردار قاسم سلیمانی
کمک مومنانه بسیج سازندگی شهید سردار قاسم سلیمانی – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر