فروش ویژه گاو ماده**مزایده فروش گوساله نر**آگهی عرض اولیه**نشست خبری بررسی وضیعت شرکت ملارد شیر در فرابورس ایران**مناقصه ساخت سوله
بازدید معاون اقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر