فروش ویژه گاو ماده**مزایده فروش گوساله نر**آگهی عرض اولیه**نشست خبری بررسی وضیعت شرکت ملارد شیر در فرابورس ایران**مناقصه ساخت سوله
بازدید مدیر عامل و هیئت مدیره هلدینگ OTC از مجموعه ملاردشیر – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر