دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا**انعقاد 22 قرارداد فناورانه به ارزش 8000 میلیارد ریال بین هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت‌های دانش بنیان**آگهی مزایده فروش ضایعات**آگهی مزایده فروش کود گاوی خشک**آگهی مزایده فروش کود گاوی لجن
مزایای مصرف پروبیوتیک در نشخوارکنندگان (گاو، گوسفند، بز، میش، قوچ و …) – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر