مدیر عامل ملارد شیر از راه اندازی فاز اول پروژه ملایر تا مهرماه 1402خبر داد**بازدید علمی از مجتمع کشت و صنعت ملاردشیر**در مجمع عمومی شرکت کشاورزی و دامپروری ملاردشیر مطرح شد رشد بی سابقه تولید در ملارشیر**روند افزایش تولید و بهره وری در ملارد شیر سرعت گرفت**مراسم تجلیل از مدیران روابط عمومی شرکت های تابعه هلدینگ صنایع عمومی تامین
فروش نقدی شیر _ درب کارخانه – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر