دومین نمایشگاه اختصاصی اوراسیا**انعقاد 22 قرارداد فناورانه به ارزش 8000 میلیارد ریال بین هلدینگ صنایع عمومی تامین و شرکت‌های دانش بنیان**آگهی مزایده فروش ضایعات**آگهی مزایده فروش کود گاوی خشک**آگهی مزایده فروش کود گاوی لجن
انتقال جنین برای اولین بار در استان تهران و البرز در ملارد شیر با موفقیت انجام شد. – شرکت کشاورزی و دامپروری ملارد شیر